• 111

Περιήγηση στο εργοστάσιο

Κτίριο γραφείων

Αποθήκη υφασμάτων

Μηχανή εκτύπωσης εξάχνωσης

Εκτύπωση εξάχνωσης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ οθονης

Εκτύπωση DTG

Εργαστήριο ραπτικής

Επιθεώρηση ποιότητας

Αποθήκη

Αποθήκη

Εκθεσιακό χώρο